Ana Sayfa >  Kalite Politikası > 

Kalite Politikası

Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamımızdaki ürünlerimizi yüksek kalite ve uluslararası normlara uygun standartlarda üretmeyi,

Üretimde verimliliği sağlayarak kaliteli, sorunsuz ve güvenilir ürünler üreterek karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Kalite amaçları doğrultusunda faaliyetlerin, yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamayı,

Kalite ile ilgili yasal şartlarına uymak, verimliliği arttırmak, kabul edilebilir maliyetle çalışmayı,

Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermeyi,

Sürekli gelişmeyi ilke edinerek müşterilerimizin mevcut ve gelecek taleplerini karşılamak yolu ile müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Sürekli gelişim ve yenilikçilik bilinciyle, gelişen teknoloji ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamayı,

Doğal hayatın korunmasına katkıda bulunmayı,

Riskle ilişkili tehditlerin belirlenip tanımlamayı ve tehditlerin,

İşe etkisini; varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını; zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm riskler için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Kalite Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı

Taahhüt ederiz.

Ana Sayfa >  Kalite Politikası > 

Kalite Politikası

Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamımızdaki ürünlerimizi yüksek kalite ve uluslararası normlara uygun standartlarda üretmeyi,

Üretimde verimliliği sağlayarak kaliteli, sorunsuz ve güvenilir ürünler üreterek karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Kalite amaçları doğrultusunda faaliyetlerin, yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamayı,

Kalite ile ilgili yasal şartlarına uymak, verimliliği arttırmak, kabul edilebilir maliyetle çalışmayı,

Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermeyi,

Sürekli gelişmeyi ilke edinerek müşterilerimizin mevcut ve gelecek taleplerini karşılamak yolu ile müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Sürekli gelişim ve yenilikçilik bilinciyle, gelişen teknoloji ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamayı,

Doğal hayatın korunmasına katkıda bulunmayı,

Riskle ilişkili tehditlerin belirlenip tanımlamayı ve tehditlerin,

İşe etkisini; varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını; zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm riskler için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Kalite Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı

Taahhüt ederiz.

Ana Sayfa >  Kalite Politikası > 

Kalite Politikası

Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamımızdaki ürünlerimizi yüksek kalite ve uluslararası normlara uygun standartlarda üretmeyi,

Üretimde verimliliği sağlayarak kaliteli, sorunsuz ve güvenilir ürünler üreterek karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Kalite amaçları doğrultusunda faaliyetlerin, yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamayı,

Kalite ile ilgili yasal şartlarına uymak, verimliliği arttırmak, kabul edilebilir maliyetle çalışmayı,

Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermeyi,

Sürekli gelişmeyi ilke edinerek müşterilerimizin mevcut ve gelecek taleplerini karşılamak yolu ile müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Sürekli gelişim ve yenilikçilik bilinciyle, gelişen teknoloji ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamayı,

Doğal hayatın korunmasına katkıda bulunmayı,

Riskle ilişkili tehditlerin belirlenip tanımlamayı ve tehditlerin,

İşe etkisini; varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını; zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm riskler için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Kalite Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı

Taahhüt ederiz.

Ana Sayfa >  Kalite Politikası > 

Kalite Politikası

Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamımızdaki ürünlerimizi yüksek kalite ve uluslararası normlara uygun standartlarda üretmeyi,

Üretimde verimliliği sağlayarak kaliteli, sorunsuz ve güvenilir ürünler üreterek karşılamak, sürekli iyileştirme çalışmaları ile müşteri memnuniyetini artırmak üzere gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Kalite amaçları doğrultusunda faaliyetlerin, yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamayı,

Kalite ile ilgili yasal şartlarına uymak, verimliliği arttırmak, kabul edilebilir maliyetle çalışmayı,

Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem vermeyi,

Sürekli gelişmeyi ilke edinerek müşterilerimizin mevcut ve gelecek taleplerini karşılamak yolu ile müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Sürekli gelişim ve yenilikçilik bilinciyle, gelişen teknoloji ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamayı,

Doğal hayatın korunmasına katkıda bulunmayı,

Riskle ilişkili tehditlerin belirlenip tanımlamayı ve tehditlerin,

İşe etkisini; varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını; zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm riskler için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Oluşabilecek uygunsuzlukları düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Kalite Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ürüne ait tüm yaşanabilecek olumsuzluklar için alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı

Taahhüt ederiz.